Web Analytics Made Easy -
StatCounter

45 வயதிற்கு மேல் உள்ள நபர்களுக்கு இன்று சிறப்பு தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற உள்ள இடங்கள்

கலசப்பாக்கம் மருத்துவ வட்டத்திற்கு உட்பட்ட 45 வயதிற்கு மேல் உள்ள நபர்களுக்கு மட்டும் இன்று சிறப்பு தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற உள்ள இடங்கள்

• சேங்கபுத்தேரி
• எள்ளுப்பாறை
• சோழவரம்
• பூவாம்பட்டு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *