Web Analytics Made Easy -
StatCounter

கலசபாக்கம் மாணவர்களுக்கு இலவச அடிப்படை கணினிப்பயிற்சி

ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும், கலசபாக்கம் சார்ந்த பகுதியில் 

உள்ள மாணவ மாணவியர்கள் பயன்பெறும் வகையில் 

www.kalasapakkam.com சார்பில் இலவச அடிப்படை கணினிப்பயிற்சி 

அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறு 

அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

இடம்:  JB Soft System, கலசபாக்கம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *